All material from the works
of Robert van Gulik is
© Robert van Gulik Estate
Other material is
© judge-dee.info and
its contributors

Judge Dee novels in various countries

33 editions found


Title: Китайски загадки
Story: ?
Publisher: Народна култура
City: София (Sofia)
Year: 1987

Title: С гвоздей в черепа
Story: nail
Publisher: Народна култура
City: София (Sofia)
Year: 1993

Title: Манастирът на призраците
Transcription: Manastir"t na prizracite
Translator: Мария Груева
Story: monastery
Publisher: Труд
City: София (Sofia)
Year: 1995
ISBN: 954-528-035-2
EAN: 978-954-528-035-1
Series: Китайски Загадки, nr. 1

Title: Цервеният павилион
Transcription: Cerveniât pavilion
Translator: Мария Груева
Story: pavilion
Publisher: Труд
City: София (Sofia)
Year: 1995
ISBN: 954-528-037-9
EAN: 978-954-528-037-5
Series: Китайски Загадки, nr. 2

Title: Пакираният параван
Transcription: Pakiraniât paravan
Translator: Мария Груева
Story: screen
Publisher: Труд
City: София (Sofia)
Year: 1995
ISBN: 954-528-039-5
EAN: 978-954-528-039-9
Series: Китайски Загадки, nr. 3

Title: Императорска перла
Translator: Ирина Васева
Story: pearl
Publisher: Труд
City: София (Sofia)
Year: 1996
ISBN: 954-528-041-7
EAN: 978-9-545280-41-2
Series: Китайски загадки, nr. 4

Title: Огърлицата и кратуната
Translator: Лиляна Андонова
Story: necklace
Publisher: Труд
City: София (Sofia)
Year: 1996 (2005)
ISBN: 954-528-045-X
EAN: 978-9-545280-45-0
Series: Китайски загадки, nr. 5

Title: Златното божество
Translator: Явор Въжаров
Story: gold
Publisher: Труд
City: София (Sofia)
Year: 1996 (2005)
ISBN: 954-528-046-8
EAN: 978-9-545280-46-7
Series: Китайски загадки, nr. 6

Title: Убийство в Кантон
Translator: Мария Груева
Story: canton
Publisher: Труд
City: София (Sofia)
Year: 1996 (2004)
ISBN: 954-528-048-4
EAN: 978-9-545280-48-1
Series: Китайски загадки, nr. 7

Title: Привидението от храма
Translator: Лиляна Андонова
Story: phantom
Publisher: Труд
City: София (Sofia)
Year: 1996 (2005)
ISBN: 954-528-053-0
EAN: 978-9-545280-53-5
Series: Китайски загадки, nr. 8

Title: Поети и убийци
Translator: Мария Груева
Story: poets
Publisher: Труд
City: София (Sofia)
Year: 1996 (2004)
ISBN: 954-528-054-9
EAN: 978-9-545280-54-2
Series: Китайски загадки, nr. 9

Title: Загадката на лабиринта
Translator: Ирина Васева
Story: maze
Publisher: Труд
City: София (Sofia)
Year: 1996
ISBN: 954-528-055-7
EAN: 978-9-545280-55-9
Series: Китайски загадки, nr. 10

Title: Маймуната и тигърът
Translator: Лиляна Андонова
Story: monkey_tiger
Publisher: Труд
City: София (Sofia)
Year: 1996
ISBN: 954-528-057-3
EAN: 978-9-545280-57-3
Series: Китайски загадки, nr. 11

Title: Мотив с върба
Translator: Мария Груева
Story: willow
Publisher: Труд
City: София (Sofia)
Year: 1997
ISBN: 954-528-056-5
EAN: 978-9-545280-56-6
Series: Китайски загадки, nr. 12

Title: Дъждовен дракон
Translator: Явор Въжаров
Story: work
Publisher: Труд
City: София (Sofia)
Year: 1997
ISBN: 954-528-072-7
EAN: 978-9-545280-72-6
Series: Китайски загадки, nr. 13

Title: Ди Гунан
Translator: Мария Груева
Story: dee
Publisher: Труд
City: София (Sofia)
Year: 1997 (2004)
ISBN: 954-528-070-0
EAN: 978-9-545280-70-2
Series: Китайски загадки, nr. 14

Title: Езерото на удавниците
Translator: Явор Въжаров
Story: lake
Publisher: Труд
City: София (Sofia)
Year: 1998 (2004)
ISBN: 954-528-077-8
EAN: 978-9-545280-77-1
Series: Китайски загадки, nr. 15

Title: Скелет под камбаната
Translator: Явор Въжаров
Story: bell
Publisher: Труд
City: София (Sofia)
Year: 1998 (2004)
ISBN: 954-528-085-9
EAN: 978-9-545280-85-6
Series: Китайски загадки, nr. 16

Title: Пирон в черепа
Translator: Явор Въжаров
Story: nail
Publisher: Труд
City: София (Sofia)
Year: 1998 (2005)
ISBN: 954-528-086-7
EAN: 978-9-545280-86-3
Series: Китайски загадки, nr. 17

Title: Амстердамски загадки: Подареният ден
Translator: Ирина Васева
Story: given_day
Publisher: Труд
City: София (Sofia)
Year: 1998 (2002)
ISBN: 954-528-087-5
EAN: 978-9-545280-87-0
Series: Aмстердамска загадка, nr. 18

Title: Китайски загадки - том 1
Story: dee / gold / rain
Publisher: Труд
City: София (Sofia)
Year: 2004
ISBN: 984-483-118-1
Series: Китайски загадки, nr. 1

Title: Китайски загадки - том 2
Story: screen / lake / monastery
Publisher: Труд
City: София (Sofia)
Year: 2004
ISBN: 954-528-431-5
EAN: 978-9-545284-31-1
Series: Китайски загадки, nr. 2

Title: Китайски загадки - том 3
Story: bell / necklace / poets
Publisher: Труд
City: София (Sofia)
Year: 2004
ISBN: 954-528-432-3
EAN: 978-9-545284-32-8
Series: Китайски загадки, nr. 3

Title: Китайски загадки - том 4
Story: pavilion / pearl / maze
Publisher: Труд
City: София (Sofia)
Year: 2004
ISBN: 954-528-433-1
EAN: 978-9-545284-33-5
Series: Китайски загадки, nr. 4

Title: Китайски загадки - том 5
Story: phantom / nail / monkey_tiger
Publisher: Труд
City: София (Sofia)
Year: 2004
ISBN: 954-528-434-X
EAN: 978-9-545284-34-2
Series: Китайски загадки, nr. 5

Title: Китайски загадки - том 6
Story: willow / canton / given_day
Publisher: Труд
City: София (Sofia)
Year: 2004
ISBN: 954-528-435-8
EAN: 978-9-545284-35-9
Series: Китайски загадки, nr. 6

Title: Лабиринтът на съдията Ди
Translator: Ирина Васева
Story: dee/gold/maze
Publisher: Труд
City: София (Sofia)
Year: 2008
ISBN: 954-528-793-4

Title: Загадката на лабиринта
Translator: Ирина Васева
Story: maze
Publisher: Труд
City: София (Sofia)
Year: 2009
EAN: 978-954-528-055-7
Series: Китайски Загадки, nr. 10

Title: Дъждовен дракон
Translator: Ирина Васева
Story: work
Publisher: Труд
City: София (Sofia)
Year: 2009
EAN: 978-954-528-430-7
Series: Китайски Загадки, nr. 13

Title: Златното божество
Translator: Явор Въжаров
Story: gold
Publisher: Труд
City: София (Sofia)
Year: 2011
EAN: 978-954-528-046-7
Series: Китайски загадки

Title: Скелет под камбаната
Translator: Явор Въжаров
Story: bell2
Publisher: Труд
City: София (Sofia)
Year: 2011
EAN: 978-954-398-110-6

Title: Императорската перла
Translator: Ирина Васева
Story: pearl
Publisher: Труд
City: София (Sofia)
Year: 2011
EAN: 978-954-528-041-2
Series: Китайски загадки

Title: Маймуната и тигърът
Translator: Лиляна Андонова
Story: monkey_tiger
Publisher: Труд
City: София (Sofia)
Year: 2011
EAN: 978-954-528-057-3
Series: Китайски загадки